All posts tagged: SamaSamaTayoSaPaskoAtSM

Sama-sama tayo sa Pasko at SM!

SM launches a series of Christmas holiday events that will dazzle mall goers with its #SamaSamaTayoSaPaskoAtSM